Олсны бэхэлгээ

 • Rope Attachment Meets All Kinds Of Elevator Wire Ropes

  Олсны хавсралт нь бүх төрлийн цахилгаан шатны утсан утастай уулздаг

  1. Бүх олс бэхэлгээ нь DIN15315 ба DIN43148 стандартад нийцдэг.

  2. Манай олс бэхэлгээний хэд хэдэн төрөл байдаг, өөрийгөө түгжих (шаантаг-блок хэлбэр), хар тугалга цутгасан төрөл, олс бэхэлгээ зэргийг өрөөгүй өргөлтөд ашигладаг.

  3. Олс бэхлэх хэсгүүдийг цутгамал болон хуурамч хэлбэрээр хийж болно.

  4. Цахилгаан шатны үндэсний шалгалт, туршилтын төвийн туршилтыг дамжуулж, гадаадад ажилладаг цахилгаан шат үйлдвэрлэгч олон компаниуд ашиглаж байна.