Төмөр замын хаалт

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Төрөл бүрийн цахилгаан шатны гарын авлагын төмөр хаалт

    Цахилгаан шатны чиглүүлэгч төмөр замын хүрээ нь чиглүүлэгч замыг бэхлэх, бэхлэх тулгуур болгон ашигладаг бөгөөд өргүүрийн хана эсвэл дам нуруунд суурилуулдаг. Энэ нь чиглүүлэгчийн орон зайн байрлалыг засч, чиглүүлэгчээс янз бүрийн үйлдэл хийдэг. Чиглүүлэгч төмөр зам бүрийг дор хаяж хоёр хөтөчийн бэхэлгээгээр бэхлэх шаардлагатай. Зарим цахилгаан шат нь дээд давхрын өндрөөр хязгаарлагддаг тул чиглүүлэгчийн урт нь 800мм -ээс бага байвал зөвхөн нэг хөтөчийн бэхэлгээний хаалт шаардлагатай болно.