Эсрэг жингийн блок

  • Elevator Counterweight With Various Materials

    Төрөл бүрийн материал бүхий цахилгаан шатны эсрэг жин

    Цахилгаан шатны эсрэг жинг эсрэг жингийн жинг тохируулахын тулд цахилгаан шатны эсрэг жингийн хүрээний дунд байрлуулсан бөгөөд үүнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах боломжтой. Лифтний эсрэг жингийн хэлбэр нь куб хэлбэртэй. Эсрэг жинтэй төмөр блокыг эсрэг жингийн хүрээ рүү оруулсны дараа цахилгаан шатыг хөдөлгөж, дуу чимээ гаргахгүйн тулд даралтын хавтангаар сайтар дарах шаардлагатай.